Website tạm ngưng hoạt động

Ban biên tập Website Sở Công Thương Lâm Đồng xin thông báo: 
Website gắn với tên miền này đã ngưng hoạt động. Quí khách truy cập website Sở Công Thương tại http://sct.lamdong.gov.vn
Trân trọng!