Để không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ và đáp ứng tốt hơn nữa các yêu cầu của Quý khách, chúng tôi mong muốn nhận được các thông tin phản hồi. Nếu Quý khách có bất kỳ thắc mắc liên quan đến các lĩnh vực hoạt động của cơ quan hoặc góp ý kiến gì, xin vui lòng Đăng nhập và điền thông tin liên hệ với chúng tôi theo biểu mẫu dưới đây. Chúng tôi sẽ phản hồi lại Quý khách trong thời gian sớm nhất.

Văn phòng Sở

Văn phòng tiếp nhận và giải quyết các yêu cầu, đề nghị, ý kiến liên quan đến hoạt động hành chính của cơ quan, bộ phận một cửa.

Điện thoại: (+84) 263. 3822295

Fax: (+84) 263. 3828953

Email: webcongthuong@gmail.com

Phòng Kỹ thuật An toàn - Môi trường

Phòng tiếp nhận và giải quyết các câu hỏi liên quan đến Kỹ thuật An toàn Công nghiệp - Tác động Môi trường

Điện thoại: (+84) 263. 3829665

Fax: (+84) 263.3828953

Email: kam@ctld.gov.vn

Phòng Quản lý Thương mại

Phòng tiếp nhận và giải quyết các câu hỏi liên quan đến Kinh doanh Gas, Kinh doanh Xăng dầu, Kinh doanh đa cấp,...

Điện thoại: (+84) 263. 3822122

Fax: (+84) 263. 3828953

Email: qltm@ctld.gov.vn

Phòng Quản lý Công Nghiệp

Phòng tiếp nhận và giải quyết các yêu cầu, đề nghị, ý kiến liên quan đến hoạt động Công nghiệp, Sản xuất Rượu, Anh toàn thực phẩm trong Sản xuất, Tiểu thủ công nghiệp, làng nghề, ..

Điện thoại: (+84) 263. 3822067

Fax: (+84) 263. 3828953

Email: qlcn@ctld.gov.vn

Phòng Quản lý Năng Lượng

Phòng tiếp nhận và giải quyết các yêu cầu, đề nghị, ý kiến liên quan đến hoạt động Điện năng, Thủy điện, Phong điện, Đầu tư xây dựng mạng lưới điện, Cấp phép Hoạt động điện lực

Điện thoại: (+84) 263. 3829665

Fax: (+84) 263. 3828953

Email: qldn@ctld.gov.vn

Phòng Thanh Tra

Phòng tiếp nhận và giải quyết các câu hỏi liên quan đến Tranh tra ngành Công thương, Giải quyết khiếu nại tố cái liên quan đến các lĩnh vực của ngành

Điện thoại: (+84) 263. 3823538

Fax: (+84) 263. 3828953

Email: thanhtra@lamdong.gov.vn

Phòng Quản lý Đầu tư và Hợp tác quốc tế

Điện thoại: +84263831855

Fax: +84263828953

Email: qldt@ctld.gov.vn

Phòng Kế Hoạch - Tài Chính

Điện thoại: +84.263.3822242

Fax: +84.263.3828953

Email: iclamdong@gmail.com

Gửi phản hồi
Mã bảo mật
Liên kết Trang thông tin
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây