Báo cáo Kết quả kiểm tra đột xuất về Chất lượng Xăng dầu, Mỹ phẩm, Phân bón, Thuốc bảo vệ thực vật

Báo cáo Kết quả kiểm tra đột xuất về Chất lượng Xăng dầu, Mỹ phẩm, Phân bón, Thuốc bảo vệ thực vật

Thực hiện kế hoạch 410/KH-BCĐ 389 ngày 14/06/2017 của BCĐ 389 quốc gia về tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm soát, đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại Xăng Dầu. Ban chỉ đạo Chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tỉnh Lâm Đồng báo cáo kết quả hoạt động trong vòng hai tháng qua, như sau:

Xem tiếp...

1581/KH-SCT: Kế Hoạch Triển khai công tác bảo đảm an toàn thực phẩm trong lĩnh vực ngành Công Thương giai đoạn 2017-2020 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

1581/KH-SCT: Kế Hoạch Triển khai công tác bảo đảm an toàn thực phẩm trong lĩnh vực ngành Công Thương giai đoạn 2017-2020 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

 •   15/08/2017 08:21:00 AM
 •   Đã xem: 29
 •   Phản hồi: 0

Sở Công Thương xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện công tác đảm bảo an toàn thực phẩm (ATTP) trong lĩnh vực ngành Công Thương giai đoạn 2017-2020 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng như sau

ThuCong MyNghe

Quyết định 1335/QĐ-UBND Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu lập quy hoạch phát triển tiểu thủ công nghiệp, làng nghề truyền thống

 •   20/06/2017 04:55:00 AM
 •   Đã xem: 39
 •   Phản hồi: 0

Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu lập quy hoạch phát triển tiểu thủ công nghiệp, làng nghề truyền thống gắn với phát triển hàng thủ công mỹ nghệ trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035

Kế hoạch triển khai thực hiện chiến lược phát triển ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

 •   20/04/2017 07:46:00 AM
 •   Đã xem: 112
 •   Phản hồi: 0

(LLCT) - Gắn liền với nền văn hóa đại chúng, công nghiệp văn hóa xuất hiện (Cultural Industry) với những biểu hiện nổi bật: sự gia tăng về số lượng người lao động trong các lĩnh vực văn hóa; những sản phẩm văn hóa được sản xuất hàng loạt, tiêu chuẩn hoá; tiêu thụ lớn các sản phẩm văn hóa theo cơ chế thị trường; phục vụ cho số đông dân chúng. Công nghiệp văn hóa là kết quả sự tích hợp của sáng tạo, kỹ thuật và kinh tế, phát triển mạnh mẽ nhờ công nghệ thông tin, kinh tế thị trường và quá trình quốc tế hóa. (theo: lyluanchinhtri.vn - công nghiệp văn hóa)

Kế hoạch Theo dõi tình hình thi hành pháp luật và quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2017

Kế hoạch Theo dõi tình hình thi hành pháp luật và quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2017

 •   10/04/2017 07:44:00 AM
 •   Đã xem: 152
 •   Phản hồi: 0

Thực hiện Quyết định số 417/QĐ-UBND ngày 01/3/2017 của UBND tỉnh Lâm Đồng về việc Ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật và quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh năm 2017. Sở Công Thương ban hành Kế hoạch thực hiện như sau

Kế hoạch Hội nhập quốc tế ngành công thương năm 2017

Kế hoạch Hội nhập quốc tế ngành công thương năm 2017

 •   02/03/2017 03:18:00 AM
 •   Đã xem: 197
 •   Phản hồi: 0

Triển khai có hiệu quả Kế hoạch số 6269/KH-UBND ngày 12/10/2016 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện công tác hội nhập quốc tế tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2016 – 2020.

Kế hoạch ngành

Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình hành động số 855/CTr-UBND

 •   02/03/2017 02:42:00 AM
 •   Đã xem: 143
 •   Phản hồi: 0

Căn cứ Chương trình hành động số 855/CTr-UBND ngày 17/02/2017 của UBND tỉnh Lâm Đồng về thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2017 của Chính phủ về những nhiệm vụ giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện phát triển kinh tế –xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2017

Kế hoạch số 240/KH-SCT triển khai thực hiện Nghị quyết 19-2017/NQ-CP

Kế hoạch số 240/KH-SCT triển khai thực hiện Nghị quyết 19-2017/NQ-CP

 •   24/02/2017 01:02:00 AM
 •   Đã xem: 296
 •   Phản hồi: 0

Về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2017,
định hướng đến năm 2020

KeHoach kstthc

Kế hoạch 165/KH-SCT về kiểm soát thủ tục hành chính năm 2017

 •   14/02/2017 02:40:00 AM
 •   Đã xem: 120
 •   Phản hồi: 0

Thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương được chuẩn hóa, công bố, công khai đầy đủ, kịp thời và tuân thủ áp dụng giải quyết đúng quy định; thực hiện tiếp nhận và xử lý kịp thời 100% những phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức đối với TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết. Đảm bảo tỷ lệ hài lòng của người dân, doanh nghiệp đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính đạt trên 80%.

Kế Hoạch triển khai Chương trình hành động số 459/UBND-TH ngày 25/01/2016 của UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP

Kế Hoạch triển khai Chương trình hành động số 459/UBND-TH ngày 25/01/2016 của UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP

 •   25/03/2016 03:28:00 AM
 •   Đã xem: 464
 •   Phản hồi: 0

Căn cứ Chương trình hành động số 459/UBND-TH ngày 25/01/2016 của UBND tỉnh Lâm Đồng thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP ngày 07/01/2016 của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2016. Sở Công Thương xây dựng kế hoạch triển khai nhiệm vụ đối với ngành công thương như sau

Kế hoạch phối hợp giữa Sở Công thương và Liên minh Hợp tác xã Lâm Đồng

 •   15/07/2014 04:15:00 AM
 •   Đã xem: 837
 •   Phản hồi: 0

Ngày 03/7/2014, Sở Công Thương Lâm Đồng và Liên minh Hợp tác xã Tỉnh Lâm Đồng đã ban hành Kế hoạch phối hợp triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2014 với mục tiêu và nội dung như sau:

Kế hoạch hỗ trợ phát triển các sản phẩm tiểu thủ công nghiệp gắn với du lịch và xuất khẩu trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2014-2015

 •   02/06/2014 04:18:00 AM
 •   Đã xem: 420
 •   Phản hồi: 0

Kế hoạch hỗ trợ phát triển các sản phẩm tiểu thủ công nghiệp gắn với du lịch và xuất khẩu trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2014-2015 (Ban hành kèm theo Quyết định số:109/QĐ-SCT ngày 21 tháng 5 năm 2014)

Giới thiệu Trung tâm Khuyến công tỉnh Lâm Đồng

Ban giám đốc:   STT Họ và tên Chức vụ Điện thoại E-mail 1 Cao Xuân Khản Giám đốc 0633 540 835 khancx@lamdong.gov.vn 2 Nguyễn Trọng Nhã Phó giám đốc 0633 541 592 nhant@lamdong.gov.vn 3 Võ Thị...

Bảo vệ Quyền Lợi Người Tiêu Dùng
Thông tin Thương vụ
Thông tin doanh nghiệp
Gửi phản hồi
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây