Báo cáo Kết quả kiểm tra đột xuất về Chất lượng Xăng dầu, Mỹ phẩm, Phân bón, Thuốc bảo vệ thực vật

Báo cáo Kết quả kiểm tra đột xuất về Chất lượng Xăng dầu, Mỹ phẩm, Phân bón, Thuốc bảo vệ thực vật

Thực hiện kế hoạch 410/KH-BCĐ 389 ngày 14/06/2017 của BCĐ 389 quốc gia về tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm soát, đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại Xăng Dầu. Ban chỉ đạo Chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tỉnh Lâm Đồng báo cáo kết quả hoạt động trong vòng hai tháng qua, như sau:

Xem tiếp...

12-2016 Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng cho cửa hàng bán LPG chai.

12-2016 Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng cho cửa hàng bán LPG chai.

 •   07/12/2016 02:43:00 AM
 •   Đã xem: 88
 •   Phản hồi: 0

theo Quyết định 2541/QĐ-UBND ngày 17/11/2016 của UBND tỉnh Lâm Đồng về việc Công bố Bộ Thủ Tục Hành Chính chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Lâm Đồng

11-2016-Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng cho cửa hàng bán LPG chai.

11-2016-Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng cho cửa hàng bán LPG chai.

 •   07/12/2016 01:55:00 AM
 •   Đã xem: 95
 •   Phản hồi: 0

theo Quyết định 2541/QĐ-UBND ngày 17/11/2016 của UBND tỉnh Lâm Đồng về việc Công bố Bộ Thủ Tục Hành Chính chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Lâm Đồng

10-2016  Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng cho Cửa Hàng bán LPG chai.

10-2016  Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng cho Cửa Hàng bán LPG chai.

 •   02/12/2016 04:13:00 AM
 •   Đã xem: 131
 •   Phản hồi: 0

theo Quyết định 2541/QĐ-UBND ngày 17/11/2016 của UBND tỉnh Lâm Đồng về việc Công bố Bộ Thủ Tục Hành Chính chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Lâm Đồng

9-2016 Cấp GIA HẠN Giấy chứng nhận đủ điều kiện làm Đại Lý kinh doanh LPG  

9-2016 Cấp GIA HẠN Giấy chứng nhận đủ điều kiện làm Đại Lý kinh doanh LPG  

 •   02/12/2016 04:03:00 AM
 •   Đã xem: 142
 •   Phản hồi: 0

theo Quyết định 2541/QĐ-UBND ngày 17/11/2016 của UBND tỉnh Lâm Đồng về việc Công bố Bộ Thủ Tục Hành Chính chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Lâm Đồng

8-2016 Cấp ĐIỀU CHỈNH Giấy chứng nhận đủ điều kiện làm Đại Lý kinh doanh LPG.

8-2016 Cấp ĐIỀU CHỈNH Giấy chứng nhận đủ điều kiện làm Đại Lý kinh doanh LPG.

 •   02/12/2016 03:39:00 AM
 •   Đã xem: 110
 •   Phản hồi: 0

theo Quyết định 2541/QĐ-UBND ngày 17/11/2016 của UBND tỉnh Lâm Đồng về việc Công bố Bộ Thủ Tục Hành Chính chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Lâm Đồng

7-2016 CẤP LẠI Giấy chứng nhận đủ điều kiện làm Đại Lý kinh doanh LPG

7-2016 CẤP LẠI Giấy chứng nhận đủ điều kiện làm Đại Lý kinh doanh LPG

 •   02/12/2016 03:26:00 AM
 •   Đã xem: 110
 •   Phản hồi: 0

theo Quyết định 2541/QĐ-UBND ngày 17/11/2016 của UBND tỉnh Lâm Đồng về việc Công bố Bộ Thủ Tục Hành Chính chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Lâm Đồng

6-2016 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện làm Đại Lý kinh doanh LPG

6-2016 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện làm Đại Lý kinh doanh LPG

 •   01/12/2016 11:25:00 PM
 •   Đã xem: 107
 •   Phản hồi: 0

theo Quyết định 2541/QĐ-UBND ngày 17/11/2016 của UBND tỉnh Lâm Đồng về việc Công bố Bộ Thủ Tục Hành Chính chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Lâm Đồng

5-2016 Cấp GIA HẠN Giấy chứng nhận đủ điều kiện làm Tổng Đại Lý kinh doanh LPG.

5-2016 Cấp GIA HẠN Giấy chứng nhận đủ điều kiện làm Tổng Đại Lý kinh doanh LPG.

 •   01/12/2016 11:05:00 PM
 •   Đã xem: 103
 •   Phản hồi: 0

theo Quyết định 2541/QĐ-UBND ngày 17/11/2016 của UBND tỉnh Lâm Đồng về việc Công bố Bộ Thủ Tục Hành Chính chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Lâm Đồng

4-2016 Cấp ĐIỀU CHỈNH Giấy chứng nhận đủ điều kiện làm Tổng Đại Lý kinh doanh LPG

4-2016 Cấp ĐIỀU CHỈNH Giấy chứng nhận đủ điều kiện làm Tổng Đại Lý kinh doanh LPG

 •   01/12/2016 10:47:00 PM
 •   Đã xem: 99
 •   Phản hồi: 0

theo Quyết định 2541/QĐ-UBND ngày 17/11/2016 của UBND tỉnh Lâm Đồng về việc Công bố Bộ Thủ Tục Hành Chính chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Lâm Đồng

3-2016 CẤP LẠI Giấy chứng nhận đủ điều kiện làm Tổng Đại Lý kinh doanh LPG

3-2016 CẤP LẠI Giấy chứng nhận đủ điều kiện làm Tổng Đại Lý kinh doanh LPG

 •   01/12/2016 10:42:00 PM
 •   Đã xem: 96
 •   Phản hồi: 0

theo Quyết định 2541/QĐ-UBND ngày 17/11/2016 của UBND tỉnh Lâm Đồng về việc Công bố Bộ Thủ Tục Hành Chính chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Lâm Đồng

2-2016 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện làm Tổng Đại Lý kinh doanh LPG

2-2016 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện làm Tổng Đại Lý kinh doanh LPG

 •   01/12/2016 09:38:00 PM
 •   Đã xem: 102
 •   Phản hồi: 0

theo Quyết định 2541/QĐ-UBND ngày 17/11/2016 của UBND tỉnh Lâm Đồng về việc Công bố Bộ Thủ Tục Hành Chính chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Lâm Đồng

1-2016 Cấp bản xác nhận nhu cầu nhập khẩu thép

1-2016 Cấp bản xác nhận nhu cầu nhập khẩu thép

 •   01/12/2016 09:22:00 PM
 •   Đã xem: 108
 •   Phản hồi: 0

theo Quyết định 2541/QĐ-UBND ngày 17/11/2016 của UBND tỉnh Lâm Đồng về việc Công bố Bộ Thủ Tục Hành Chính chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Lâm Đồng

1. Cấp giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu

1. Cấp giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu

 •   23/03/2016 05:00:00 AM
 •   Đã xem: 373
 •   Phản hồi: 0

3. Cấp lại Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu

3. Cấp lại Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu

 •   23/03/2016 04:54:00 AM
 •   Đã xem: 301
 •   Phản hồi: 0

4. Cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh xăng dầu

4. Cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh xăng dầu

 •   23/03/2016 04:49:00 AM
 •   Đã xem: 256
 •   Phản hồi: 0

7. Cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện làm Đại Lý bán lẻ xăng dầu

7. Cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện làm Đại Lý bán lẻ xăng dầu

 •   23/03/2016 04:35:00 AM
 •   Đã xem: 398
 •   Phản hồi: 0


Các tin khác

Chức năng, Nhiệm vụ Quyền hạn và Cơ cấu tổ chức Sở Công Thương Lâm Đồng

Sơ đồ Phân công Công việc của Lãnh đạo Sở Công Thương Lâm Đồng   Chương I VỊ TRÍ, CHỨC NĂNG Điều 1. Sở Công Thương là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thực hiện chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công...

Bảo vệ Quyền Lợi Người Tiêu Dùng
Thông tin Thương vụ
Thông tin doanh nghiệp
Gửi phản hồi
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây